Service og psykiatrisk servicehunde

I OSS bruger vi 2 forskellige fremgangs måder når en bruger henvender sig til os angående en Servicehund.

1. brugere der henvender sig og ikke har hun i forvejen men vil gerne starte med en hvalp. Først sender vi et ansøgningsskema til brugeren som de skal udfylde og tilbagesende til hoved kvarteret.
Ansøgningsskemaet indeholder dybdegående spørgsmål angående vedkommendes sygdom, både fysiske og psykiske formåen, hvilket gør os bedre rustet til at finde en hvalp med lige de egenskaber der skal bruges i hvalpens træning for at imødekomme brugers behov. Når OSS har modtaget ansøgningsskemaet kontaktes bruger ang. hvilken race de ønsker, instruktøren og bruger vil sammen ud fra brugers ønsker, finde hvilken race der vil være bedst egnet til brugers behov.
Når en opdrætter med den udvalgte race har hvalpe vil en af OSS`s dygtige hvalpetestere lave hvalpetest og udpege den egnede hvalp. Når hvalpen kommer hjem til bruger som 8 uger gl. vil bruger og instruktør arbejde tæt sammen under hundens uddannelse.
Bruger vil desuden blive undervist i forskellige teoretiske emner. Vi har valgt at gøre det på denne måde da det bedste for hvalpen er at vokse op i det miljø den skak fungere i sammen med bruger.

2. fremgangs måde er hvor bruger, enten en tjeneste person der ønsker at bruge hunden i deres arbejde ønsker at finde ud af hvorvidt deres hund er egnet til uddannelse til service eller psykiatrisk hund, læsehund, skolehund, rets hund eller andet. bruger/ejer kommer med hunden på hovedsædet hvor vores test indeholder 21 elementer hunden skal bestå. Hvis målet er at hunden skal arbejde med børn testes den i 29 elementer Både hund/bruger og ejer bedømmes hvorvidt der skal arbejdes på samarbejde osv.

Vi arbejder udelukkende med positive metoder hvilket vil sige at hvis en hund viser den mindste form for usikkerhed eller angst stoppes testen øjeblikkeligt og hund og ejer består ikke

Servicehunde til psykisk syge sidestilles med servicehunde til fysisk syge

Land- By- og Boligminister Carsten Hansen har besluttet sig for, at ændre reglerne for servicehunde i almene boliger, således at servicehunde til psykisk syge fremover sidestilles med servicehunde til fysisk syge. Denne ændring træder i kraft til nytår.

Historien om Heine og servicehunden Jagger

Lovændringen er sket på baggrund af historien om Heine Knudsen og servicehunden Jagger, som tidligere har været omtalt i flere medier, bl.a. her på Hunde Nyheder.

Kort fortalt har krigsveteranen Heine Knudsen fået bevilliget en servicehund af Forsvaret, da han har pådraget sig posttraumatisk stress som følge af flere udstationeringer til krigshærgede områder. Servicehunden Jagger har en meget positiv virkning på Heine, der nu igen kan sove om natten, holde ud af have gæster på besøg osv. Men én hage er der dog (og en stor en af slagsen)…

Heine var nemlig ved at blive smidt ud af sin lejlighed, da man som udgangspunkt ikke må holde hund i lejligheden, med mindre der altså er tale om en servicehund. Problemet var blot, at der i den nuværende lov om servicehunde i almene boliger intet er nævnt omkring psykiske handicaps, og derfor havde AAB i Silkeborg ikke mulighed for at give Heine en dispensation.

Læs hele artiklen her

Servicehunde til psykisk syge sidestilles med servicehunde til fysisk syge

Lovændringen der fremover sidestiller servicehunde til psykisk syge med servicehunde til fysisk syge, træder i kraft til årsskiftet, og dermed kan Heine nu blive boende i sin lejlighed med servicehunden Jagger ved sin side.

Land- By- og Boligminister Carsten Hansen udtaler bl.a. til Jyllandsposter ”Jeg er rigtig glad for hunde og overbevist om, at de bidrager positivt til ens mentale tilstand”. Også hos Heine vækker den nye lovændring begejstring, selvom han fra på søndag må undvære Jagger i en kortere periode – Jagger skal nemlig en tur til Sjælland og gennemgå en uddannelse som servicehund efter dansk standard. Den friske luft kommer Heine dog ikke til at undvære, da flere af hans gode venner har lovet at lufte ham, mens Jagger trænes.

Hvad vil det sige at få en servicehund og hvem kan få sådan en hund?

Kriterierne for at Organisationen for Service og Socialhunde i Danmark, vil indgå et samarbejde med en enten fysisk eller psykisk handicappet person om at træne en Service eller Socialhund til vedkommende, er at den handicappede har et behov af den ene eller anden slags. Vi vurderer ikke om en person er ”handicappet.

Vi mener at det er en personlig sag og vurdering hvorvidt en uddannet hund kan hjælpe vedkommende og give èn bedre livs kvalitet. Foreningen kræver at brugeren eller de ansvarlige der er omkring brugeren, besidder en stor ansvarsfølelse overfor levende individer men også at vedkommende er modtagelig for både teoretisk undervisning i omgang med en hjælpehund samt praktisk træning.

Kravet er ligeledes at brugeren skriver under på en kontrakt der forpligter vedkommende til selv at være ansvarlig for de økonomiske udgifter i forhold til hundens uddannelse, foder, forsikringer og dyrlæge besøg. Samt evt. selv ansøge om økonomisk støtte hos kommunen.

Organisationen ønsker skriftligt sikkerhed for betaling af hundens uddannelse samt evt. trænings ophold hos ansvarlig træner. Brugeren/de ansvarlige for brugeren/hunden, skal selv aktivt deltager i træningen af hunden. Den tid brugeren skal deltage i træningen vil naturligvis blive planlagt i forhold til geografiske afstande, samt den tid der er realistisk brugeren fysisk og mentalt kan afsætte til det.

Al undervisning og uddannelse vil blive tilrettelagt ifht. den enkelte brugers helbred. En så omfattende uddannelse af en hund kræver en veluddannet og seriøs instruktør, som er uddannet både teoretisk og praktisk trænet i alt om hundens adfærd, indlæring og træning samt, omgang med psykisk eller fysisk hæmmede mennesker. Desuden er træneren decideret uddannet til at omgås og indlære i samarbejde med en handicappet person.

En Service-Signal eller Socialhund er, lovmæssigt, under samme paragraffer og har samme status, som en Førerhund trænet under Dansk Blinde Samfund. Det vil sige at en Service-Signal eller Socialhund kan tages med i flyvemaskiner og opholde sig sammen med brugeren i kabinen, de kommer gratis med i busser, kan komme med i biografer, kan komme med i nogle restauranter, alt i alt har hunde med dette specielle “erhverv” adgang til offentlige steder hvor hunde ellers er forment adgang.

Organisationen for servicehunde i Danmark var den første Forening i Danmark der har trænet en Servicehund til en handicappet person, som en kommune har købt og bevilliget til en bruger. Det var aldrig sket i Danmark før, men denne kommune vurderede at en hund af denne slags ville kunne øge livskvaliteten hos brugeren så meget at det kunne være med til at øge brugerens livs kvalitet væsentligt og gøre denne mere selvhjulpet.

En Servicehund er en hund der hjælper en fysisk hæmmet person med at få dagligdagen til at glide lettere. En Signalhund er en hund der bliver trænet til at reagere på forskellige lyde og give signal til brugerne som enten er helt døv eller meget hørehæmmet. En Psykiatrisk servicehund, også kaldet en terapihund, er en hund som hjælper en psykisk sårbar person med at komme ud af hjemmet for eks. at handle ind, deltage i lette sociale arrangementer mv.

Vores udkørende Units med psykiatriske servicehunde kommer også gerne på besøg på skoler, hos Demente på plejehjem, tager med usikre børn/voksne til tandlægen og lægen hvor de giver ro. Det er videnskabeligt bevist at hunde har en helt unik evne til at få mennesker til at “leve” og ikke “kun” eksistere.

En psykiatrisk Servicehund vil også kunne bo i hjemmet og være med til at åbne døren for den verden der findes udenfor hjemmets 4 vægge som ofte ”kun” er den verden som mange handicappede lever i.

Ofte har en hjælpehund mere end èn funktion for en bruger. De fleste hunde er både Service og Psykiatriskhund. En hund vil kunne hjælpe alle mennesker med at forholde sig til at der sker noget følelsesmæssigt i dem, uanset lidelse.

Min erfaring er at når hunde giver deres betingelsesløse kærlighed til et menneske, åbner det for både lyst og evne til at tage kontakt til omverden. Naturligvis vil både lyst og evne til at tage kontakt til omverden være begrænset til det den enkelte brugers lidelse tillader vedkommende fysisk og psykisk at kunne gøre.

Hunde har tilkaldt hjælp til deres ejere når de er gået i kramper eller er besvimet i et eks. epileptisk anfald. Der er hunde der har varslet et anfald i så god til at ejeren har haft mulighed for at komme i sikkerhed blandt andre mennesker eller komme ned at ligge eller sidde så de undgår at falde. Og komme til skade.

Det har også vist sig at ejerne reagerer på hundens nærhed selvom de er dybt inde i et anfald og er “væk” for omverdnen. Den blotte tilstedeværelse og den nære, varme kontakt en psykiatrisk servicehund giver, har også vist sig at være meget beroligende og gør det nemmere for patienten at komme ud af en, for dem, hæmmende tilstand men også at komme ovenpå igen efter at tilstanden er afhjulpet.

Hvad en service hund kan trænes til?

 • Åbne og lukke døre
 • Åbne skuffer, køleskabe, opvaskemaskine m.m.
 • Samle tabte ting op på svært tilgængelige steder
 • Støtte ved svimmelhed
 • Tage sko og strømper af
 • Åbne forskellige lukninger i sko (snørrebånd, velcro lukning)
 • Hjælpe med af og påklædning
 • Lyne/lukke lynlås
 • Hjælpe jakke op over skuldre
 • Tømme vaskemaskinen, og lægge det i Tørretumbler
 • Tømme Tørretumbler
 • Rydde op
 • Lyne lynlås i jakker, tasker og penalhus
 • Tage ting op af tasker/poser m.m
 • Tænde og slukke lys
 • Lukke/åbne døre

Hvad en Social og psyiatriskhund kan trænes til?

 • Hjælpe mennesker med at komme ud og fungere i samfundet igen, efter svær sygdom.
 • Give tryghed i forhold til omverden og derigennem gøre mennesker mere selvhjulpen
 • Give tryghed i daglige udfordringer (angst, panik vågen om natten osv.)
 • Afhjælpe apatisk tilstand på grund af ensomhed
 • Afhjælpe apatisk tilstand på grund af manglende evne til at tage kontakt til andre
 • Komme ind til og åbne svært hjerneskadede menneskers evne til at opfatte omverden.
 • Hjælpe følelsesmæssigt afstumpede mennesker til atter at finde følelser frem.
 • Hjælpe emotionelt underudviklede mennesker med at åbne for den emotionelle del af dem selv.
 • Give tryghed når verden virker uoverskuelig

Hvad kan en Signalhund trænes til?

Give signal til en hørehæmmet når:

 • Telefonen ringer
 • Røg alarmen går
 • Advare om en bagfra kommende cykel, knallert, bil, person m.m.
 • Der banker, ringer på
 • Æggeuret ringer
 • Barnet er vågen og græder
 • Væggeuret ringer m.m
 • Ved gang ude og der kommer noget bagfra (bil, cykel, Scooter, Skateboard osv.)

For disse special trænede hunde er det et arbejde de bliver trænet til at udføre som en del af deres hverdag, og de elsker det.

Hvis der er spørgsmål vedrørende hvordan en hund kan hjælpe mennesker eller hvis der er spørgsmål om hvad de forskellige hjælpehunde er og kan trænes til, ring bare og vi tager en snak om det. Er der ønske og behov om et møde deltager jeg gerne i det

Adgang

Servicehunde trænet hos OSS, kan kendes ved at de bærer en almindelig sele med Organisationens Logomærker på hver side. Hundene bærer tydeligt bevis på at de er specialtrænet hvilket deres adfærd også vil vise.

Brugerne medbringer både eget billede ID-Kort og billede ID-kort til hjælpehunden så de til enhver tid kan dokumentere at de selv er godkendte brugere samt at hunden er en godkendt hjælpehund som brugeren på anmodning kan fremvise.

OSS har et fantastisk godt samarbejde med mange forretninger, NT busser, Biografer samt lufthavne og fly hvor hundene bliver grundigt trænet til at kunne begå sig korrekt.

Kontakt os i dag