Samarbejde, tillid, kontakt, forståelse, gensidig respekt og kærlighed er nogle af tingene der beskriver RPTM metoden