RPTM

RPTM metode beskrivelse
Reese Preventive Trænings Metode

Indledning:

RPTM er bygget op omkring og baseret på gensidig respekt, kontakt, samarbejde, kommunikation, etik, forståelse af dyrs signaler og naturlige adfærd.
Metoden er videnskabeligt understøttet ud fra forskellige forskningsresultater og er sammensat ud fra founders ønske om at samarbejde med dyr ud fra den ide at dyr skal have et valg og derfor er samarbejdet mellem dyr og mennesker altoverskyggende i denne metode.

Konceptet bygger på forskning i, især hundens kommunikationsmønster, signaler og kropssprog.
Dette system er understøttet af forskninger af bla.:
Adam Miklosi
karen Pryor
Kathy Sdao
Karoline Westlund
Ken Ramirez
Bob Bailey
Ken Coren
Ken Cord

Ideen bag konceptet er at kæledyrs ejere lærer hvordan man imødekommer, forebygger og håndterer hundens/kæledyrets reaktioner i forskellige situationer via at der er dannet en forståelse og viden omkring at læse hundens/dyrets ansigtsmimik og kropssprog i detaljer og i løbet af sekunder, hvilket kan forhindre situationer i at udvikle sig til uheldige hændelser.

Jo mere man kan aflæse dyrs signaler, jo bedre er man rustet til at reagere og håndtere en situation på en forsvarlig og tryg måde, hvilket sænker både dyr og ejers stress niveau.

Socialisering:

I RPTM systemet er målet at imødekomme et kæledyrs behov for socialisering på dyrenes præmisser for at forberede dem bedst muligt på at kunne leve i den menneskelige verden i positiv samhørighed med mennesket.
I RPTM systemet ser vi på Socialisering som at give dyret et valg og altid respektere dyrets motivations kurve og altid overholde den uden at bringe dyret i en situation det ikke kan håndtere Socialiseringsprocessen tilrettelægges i forhold til det enkelte dyrs/arts naturlige levevis, behov, personlighed og alder.

RPTM systemet bunder i total stress og angst, fri træning/samarbejde med dyr og mennesker/ejer.

Habituering:

I RPTM systemet ser vi på habituerings processen som i denne situation har dyret/mennesket ikke et valg men må vænne sig til situationen, hvilket vi i RPTM systemet ikke kan acceptere og derfor ikke bruger Habituering men Socialisering, med mindre der absolut ikke er andre muligheder. Habituering kan lede til hjælpeløshed, hvilket vi under ingen omstændigheder kan støtte at udsætte et dyr
eller menneske for.

Valg:

RPTM systemet tror vi på at alle har ret til at træffe et valg, hvorvidt man kan eller ønsker at forblive i en situation.
Derfor er vores træning også indrettet på en måde, så kæledyrs ejere lærer at se de signaler dyret viser når denne ikke er tilpas i en situation og respekterer dyrets signaler.

Det vil sige at når et dyr signalerere ”nej tak ”usikkerhed” eller ”angst” så respekteres det og hunden/dyret vil ikke blive tvunget i en, for dyret, ubehagelig situation, men hjælpes væk fra det den finder ubehageligt.

Træningen af dyr vil til enhver tid blive tilrettelagt i forhold til det enkelte dyrs art, alder, køn, samt i respekt for det enkelte individs personlighed.

Stress:

At stress starter som positiv stress og er en vigtig del af alle individers overlevelse, men hvis stress går fra positiv til negativ stress, begynder det at blive farligt og derfor ser vi på negativ stress som en alvorlig tilstand.
Derfor gør vi i RPTM systemet meget ud af at undervise ejere i hvordan negativ stress opstår og hvordan det undgås.
Stress er den overordnede faktor for angst, usikkerhed og aggression, derfor er det vigtigt at forstå stress.

RPTM metoden bruger vi i al slags træning/samarbejde med både dyr og mennesker, uanset hvorvidt vi uddanner en Servicehund/dyr eller en familiehund/dyr.

RPTM’s Etiske regler

RPTM ordsprog:
Vi træner ikke hunde/dyr, vi samarbejder med hunde/dyr
Vi går ikke tur med hunde/dyr, vi går tur sammen med hunde/dyr
Vi kommanderer ikke med hunde/dyr, vi kommunikerer med hunde/dyr
Vil man have respekt, så udvis respekt

Vores RPTM etiske koder er:

Håndtering af hund/dyr:

X Aldrig slå, spark eller true hunden/dyret.
X Kun brug venlig og behagelig sele/halsbånd.
X Så vidt muligt kun og altid stressfri håndtering af hund/dyr
X Aldrig påføre smerte, hverken mentalt eller fysisk på hunde/dyr
X Aldrig skræmme eller forskrække hund/dyr ”for sjov”
X Aldrig give en hund/dyr alkohol “for sjov”
X Altid sørg for at hund/dyret er sund og rask, hvilket inkluderer konstant adgang til rent vand, godt foder og nok af det
X Mental og fysisk stimulering og samarbejde samt jævnlige dyrlæge tjek.
X Hund/dyr skal altid have nem adgang til frisk og rent vand i ren skål.
X Altid et godt næringskorrekt foder tilpasset hundens race, alder og fordøjelse.
X Sørg for at hnden/dyret har en blød varm soveplads uden at den står i træk.
X IHvis hund/dyret bor ude I en lukket indhegning, skal der være et lukket tæt hus med en blød og behagelig ren soveplads, konstant adgang til rent frisk vand
X I sommerperioderne skal hunden have adgang til kølig skygge samt køligere ligge underlag.
X Altid medbringe en vandskål sam frisk rent vand når hunden er med.
X Når sammen med hund/dyr, tal blidt, aldrig råbe, rykke I hunden/dyret, skubbe eller skælde den/t ud.
X Socialiser hund/dyret fra hvalp/unge og husk at det er en livslang proces.
X Ingen pig, kvæler eller stød halsbånd accepters. Et blødt behageligt halsbånd accepters. Sele foretrækkes dog.
X Lær hunden/dyret fra tidlig alder at begå sig roligt of afslappet offentlige steder, på en stress fri måde.

Samarbejde:

X Tving aldrig en hund/dyr til at gøre noget denikke ønsker eller kan lide, samarbejd alti dog find en læsning.
X Respecter altid når hunden/dyret siger “nej” “stop” eller “jeg er bange”
X Hjælp alti den hund/dyr hvis den/det beder on hjælp eller hvis man kan se de har brug for hjælp.
X Put asldrig en hund/dyr I en situation den ikke kan håndtere fordi “den skal j lære det”
X Kommuniker med hunden/dyret. Lær deres sprog og signaler at kende.
X Gå aldrig med en hund/dyr og hav opmærksomhed ned I en telefon og væk fra hunden/dyret.
X Stop ikke op og tal med mennesker og “glemme” hunden/dyret imens. Hold øje og kontakt til hund/dyr og sørg for at holde øæje med hvad den laver.
X TYal altid blidt tile n hund/dyr, aldrig råb eller lave hurtige bevægelser der kan skræmme den.
X Luk aldrig hunden/dyret væk fra familien som “straf”
X Brug altid rigeligt med ros og forstærkninger.
X giv hunden/dyret tid til at forstå hvad der forventes og kræves af dem.

Familie/andre mennesker:

X Lad hunden/dyret være en del af familien og samarbejd/træn hunden på en stresfri måde i at forstå husreglerne.
X Lær hunden/dyret at forstå og respektere bade mennesker og andre hunde/dyr.
X Hvis en hund/dyr ikke er tryg ved andre mennesker eller dyr, aldrig tillad dem at hilse på hunden/dyret for at være venlig.
X Udklæd aldrig hunden/dyret I skørt tøj eller hatte og grin af dem.
X Lær husets børn at respektere og passe på hunden/dyret fra en tidlig alder.
X Lad ikke børn drille eller jagte hunden/dyret.
X Tillad ingen, hverken børn, voksne eller gæster at forskrække hunden/dyret for sjov.
X Giv hunden/dyret dets egen sted/seng og tillad hverkn børn eller voksne at stå/lægge sig deri eller komme til hunden/dyret når det er deri.
X Forstyr aldrig en sovende hund/dyr. Kald blidt på hunden/dyret hvis kontakt er nødvendigt og kald den hen. Gå aldrig hen og væk den via berøring.

Kontakt os i dag