PTSD-hunde

PTSD K9 – Støtteenhed

Dette er et nyt tiltag for PTSD lidende, både veteraner og civile i Danmark
Vores professionelt uddannede hunde adfærds instruktører er klar til at rykke ud med en uddannet hund med kort varsel, hvis en PTSD lidende har brug for hjælp. Om vedkommende ”fryser”, får et angstanfald eller bliver utilpas på anden vis, i en forretning, i zoologisk have, til et møde eller andet, så vil den hund og fører vedkommende er koblet sammen med, komme hurtigst muligt, når der bliver ringet efter dem.

Mennesker med PTSD kan lide af intense forstyrrende tanker, negative følelser og flashbacks relateret til den oplevelse/situation der har været medvirkende årsag til at PTSD opstod, og vores dygtige hunde og fører kan være behjælpelige i de forskellige situationer med at ”få trukket” den PTSD ramte ud af sådanne situationer. Ofte ved deres blotte tilstedeværelse. Hundene vil søge til den der har det svært og tilbyde støtte.
Veteranen/den private vil blive hjulpet af hundeføreren til at køre fokus ned på hunden og blive hjulpet enten til at tackle situationen eller ud og væk fra situationen.

Mange lider af natlige mareridt, hvor vi naturligvis ikke kan stille op og hjælpe med hund, men vi kan træne og certificere en PTSD-hund til dem der har lyst og mulighed for at have deres egne private PTSD – hund.

Ideen til projektet opstod i samarbejde med en PTSD ramt veteran og har været under planlægning i ca. 1½ år.
Da veteranen fik et angst anfald i et storcenter, hvor vi blev tilkaldt, satte det gang i den sidste udviklings fase af ordningen.
Denne ordning er planlagt til at den/de der tilmelder sig ordningen vil komme på en aftalt dag her på vores hovedsæde i Gandrup og vi vil finde hvilken hund og fører der vil passe bedst sammen med den PTSD ramte.

Alle vil få ”tildelt” den hund og fører de går bedst i spænd sammen med. Og derefter få udleveret et kort med telefon nummer direkte til ”deres hundefører” så vedkommende kan kontakte deres ”egen” hund og fører direkte ved et akut behov for hjælp.
Hjælpen kan være brug for støtte til at gå til Psykiatrisk udredning, psykolog samtaler, tandlægen, til lægen, hospitals undersøgelser, panik angreb, handle, eller anden situation, hvor en PTSD ramt har brug for støtte.
Uanset hvor og i hvilken situation den enkelte har behov for støtte, kan vedkommende kontakte og tilkalde deres støttehund og fører.
Hundene vil altid blive fulgt af deres fører, men alle fører har underskrevet en tavshedserklæring som er 100% dækkende, og som de kan fremvise på forlangende.

Ordningen:

Ved interesse tilmelder man sig ordningen ved at tage kontakt til:
Vibeke Schellerup Reese
Organisationen For Service & Socialhunde i Danmark, som registrerer alle på vores hovedkontor på:
Abildbak 22, 9362 Gandrup. Tlf. 40102526. Mail: vibeke@reese-nda.dk

Den tilmeldte vil få tilsendt et oplysningsskema med spørgsmål om hvad, hvor og i hvilke situationer de mener de kunne få brug for en af vores uddannede hundes hjælp.

Vi vil minimere oplysningskravene, så den enkelte person bestemmer, hvor meget de vil oplyse om deres person og lidelse/r.
Dog har vi brug for lettere oplysninger, om hvordan PTSD ‘en påvirker vedkommende, så hundeføreren kan rette hundens indsats ind i den retning den enkelte har brug for, og hundeføreren ikke træder over nogens personlige grænse.
Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i henhold til person data loven.

Når ca. 10 veteraner eller private har tilmeldt sig, vil alle blive indkaldt til et møde i vores opvarmede træningshal, hvor vi vil vurdere hvilken hund og fører der matcher den enkelte tilmeldte. Samt få påbegyndt opbygningen af et forhold imellem den PTSD ramte og hunden/føreren.
Hver deltager vil få tilkoblet 1 primær hund, som vedkommende får telefonnummeret til så veteranen /den private kan ringe direkte til og efter ”deres PTSD-hund og fører” når behovet opstår. I tilfælde af at hundeføreren er forhindret, ringes til hovedkontoret, hvor anden hund og fører vil komme.

Desværre er brug af støtteenheden egen betaling ind til videre.
Vores store ønske er at dette projekt bliver godkendt så den enkelte bruger af støtteenheden kan få en extra bevilling hver gang vedkommende har brug for deres støttehund og fører.

Organisationen forbeholder sig ret til at stoppe et forløb hvis en PTSD ramt viser udadreagerende adfærd overfor hhv. hund eller fører.
Dog er vores hundefører uddannet i Low Arousal overfor mennesker, men det dækker primært verbale overgreb.

Kontakt os i dag